Klachtenregeling:

Bent u van mening dat onze praktijk aantoonbaar in gebreke is gebleven en heeft u het niet met ons kunnen oplossen? Dan kunt u een klacht indienen bij de informele klachtenopvang- en bemiddelingscommissie van de Organisatie Nederlandse Tandprothetici. Zij kunnen dan bemiddelen in de richting van een mogelijke oplossing tussen u en de tandprotheticus. De commissie probeert de kwestie op te lossen en te voorkomen dat de zaak naar de onafhankelijke klachtencommissie gaat. De klachtenopvang- en bemiddelingscomissie is bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 11.00 tot 17.30 uur op het telefoonnummer 023 – 52 49 387 en per e-mail via kc@ont.nl